مدیر عامل موسسه بذر و نهال رضوی از تولید بیش از 50 هزار پایه رویشی در حوزه نهال با استفاده از تکنولوژی کشت بافت توسط این موسسه تا پایان سال جاری خبر داد.
مدیر کشت و صنعت انابد تابعه سازمان اقتصادی رضوی از رشد 30 درصدی تولید دانه روغنی کلزا توسط این کشت و صنعت در سال زراعی 98 – 97 خبر داد.
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مدیر عامل موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان زیر‌مجموعه سازمان اقتصادی رضوی از پایان برداشت خوشه‌های طلایی گندم از مزارع این موسسه خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مدیر تولید شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی تاکید کرد،
مدیر تولید شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی گفت‌: تولید دیوارهای خودایستا و نیوجرسی مفصلی توسط این شرکت نمونه بارز توجه به تحقق شعار سال‌ است که در بیانات رهبر معظم انقلاب مد نظر بوده و همچنین در…
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مدیر کشاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از ایجاد زنجیره تولید تا مصرف تریتیکاله در این سازمان خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: این کشت و صنعت تولید کلزا را هم‌سو با اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد.
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مدیر سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان زیر مجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش سطح زیرکشت پنبه در مزارع این مجموعه در سال زراعی جاری خبر داد.
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدیر کشت و صنعت انابد تابعه سازمان اقتصادی رضوی از برداشت گندم مزارع این کشت و صنعت با عملکرد 4 هزار و 800 کیلوگرم در هکتار در سال زراعی جاری خبر داد.
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
مدیر عامل موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان زیر‌مجموعه سازمان اقتصادی رضوی از افزایش 40 درصدی راندمان تولید جو توسط این موسسه در مقایسه با سال زراعی گذشته خبر داد.
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۹