در راستای جهش تولید محقق شده است؛
مدیر عامل موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی از افزایش بیش از هزار و 609 تنی تولید شیر در مجتمع های دامپروری این موسسه در 5 ماه نخست سال 1399 خبر داد.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی از انتخاب این مجموعه به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
در سال زراعی جاری، 12 تن خرما از اراضی موقوفه آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) برداشت خواهد شد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
با هدف اشتغال زایی و محرومیت زدایی از منطقه صورت گرفته است؛
مدیر پیشرفت منطقه‌ای و عضو هیئت ‌مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی گفت: احیاء و بهره برداری از جنگل‌ های پسته سرخس با بهره گیری از مشارکت های مردمی در دستور کار این موسسه قرار دارد.
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی گفت: ارائه خدمات آموزشی حضوری از جمله برنامه های این شرکت به منظور گسترش بازار فروش هبلکس رضوی است .
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
با رویکرد ایجاد اشتغال پایدار و متناسب با منطقه؛
مدیر پیشرفت منطقه‌ای و عضو هیئت ‌مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی گفت: در آینده‌ای نزدیک شبکه تولید و پشتیبانی دام سبک به همت این مجموعه و همچنین موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در شهرستان سرخس ایجاد می‌…
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
مدیر پیشرفت منطقه‌ای مؤسسه عمران و توسعه رضوی:
مدیر پیشرفت منطقه ‌ای و عضو هیئت ‌مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی گفت: حضور آستان قدس رضوی و کشت و صنعت سرخس در این شهر، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت های کشاورزی ایجاد کرده است.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
طی 5 ماه نخست امسال محقق شده است؛
مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی از افزایش 30 درصدی هبلکس تولیدی این شرکت طی 5 ماه نخست سال 1399 خبر داد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
مدیر کشت و صنعت انابد زیر مجموعه شرکت کشاورزی رضوی از برداشت 271 هزار و 900 کیلوگرم خربزه از مزارع این مجموعه در سال جاری خبر داد.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۱