.

راهبردهای اساسی آستان قدس رضوی

1392/4/4 سه‌شنبه

1. راهبردهای اساسی محور امور فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات و اطلاع ‌رسانی:
1-1) پیشگامی در نظریه پردازی، تولید علم و جنبش نرم افزاری به منظور اشاعه سنت و سیره امام علی بن موسی الرضا(ع)
2- 1) طراحی و جهت دهی به مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی متناسب با شرایط و نیازهای روز
3-1) پیشگامی در تدوین طرح‌های جامع پژوهشی- فرهنگی
4-1) تمرکز بر رویکرد علمی ـ معنوی در فعالیت‌های فرهنگی در زمینه اشاعه سنت و سیره امام علی بن موسی الرضا(ع)
5-1) ترویج فرهنگ دینی و نهادینه سازی ارزش‌های موجود در سنت و سیره امام علی بن موسی الرضا(ع)
6-1) طرح گفتمان‌های عمیق علمی و فرهنگی با ادیان و مذاهب
7-1) تعمیق باورهای اعتقادی مخاطبان با بهره‌گیری از رسانه ها و فناوری نوین
8-1) پیشگامی در ارائه الگوهای موثر در مراکز آموزشی و پژوهشی.
9-1) زمینه سازی برای ایجاد بنیادهای وقفی علمی، آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی
10-1) گسترش ارتباطات بیرونی با حوزه‌های تاثیرگذار در جهت اشاعه سنت و سیره امام علی بن موسی الرضا(ع)
11-1) ارتقاء جایگاه و نقش فعال در برقراری روابط بین اماکن زیارتی و مذهبی در جهان اسلام
12-1) منطقی‌سازی انتظارات و مطالبات زائرین و ذی‌نفعان متناسب با دامنه اختیار و مسئولیت‌های آستان قدس رضوی
13-1) ترویج و ارتقاء فرهنگ وقف و معرفی عملکرد موقوفات در سطح ملی و بین المللی
14-1) پیرایش باورهای اعتقادی از خرافات ، التقاط و شبهات
15-1) تعامل گسترده و بهره‌گیری از تشکل‌ها، نهادها و سازمان‌های فرهنگی و دینی کشور، منطقه و جهان اسلام جهت تقویت فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی در راستای رسالت فرهنگی آستان قدس رضوی
16-1) تنوع بخشی و توسعه قلمرو فعالیت‌های مراکز علمی، فرهنگی و تبلیغی.
17-1) تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات زیربنایی فرهنگی در جهت انجام فعالیت‌های موثر فرهنگی در سطح کشور، منطقه و جهان اسلام
18-1) ترویج فرهنگ مطالعه
19-1) نیازسنجی، جهت بخشی و بهینه سازی نظام آموزشی
20-1) ارتقاء و ترویج فرهنگ زیارت
21-1) گسترش حوزه مخاطبان و اثربخشی فعالیت‌ها در ترویج فرهنگ و هنر دینی
22-1) تبیین و ترویج مبانی نظری فرهنگ نذر
23-1) ارتقای جایگاه کتابخانه‌ای و موزه‌ای با توجه به شاخص‌های جهانی
24-1) برخورداری از فرهیختگان و استفاده از تجارب موفق در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در راستای اشاعه سنت و سیره امام علی بن موسی الرضا(ع)
25-1) جذب و استفاده از ظرفیت فکری متخصصین و اندیشمندان مرتبط با حوزه‌های کتابخانه‌ای و موزه ای
26-1) جذب اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران برجسته
27-1) جذب مبلغین مذهبی در عرصه‌های مورد نیاز
28-1) تربیت اسلام شناسان و نخبگان فکری و فرهنگی
29-1) توانمندسازی مبلغین فرهنگی و مذهبی
30-1) ایجاد و توسعه فضای رشد ، پرورش و ترغیب استعدادها در خلق جلوه‌های بدیع معماری و هنر ایرانی- اسلامی(رضوی)
31-1) جلب مشارکت همه جانبه در معرفی و فعلیت بخشیدن به قابلیت‌های فرهنگی، تبلیغی و هنری اصیل آستان قدس رضوی
32-1) گسترش توافقنامه‌های تبلیغی ـ فرهنگی در عرصه‌های ملی و بین المللی
33-1) تعامل و مشارکت با دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به ویژه در بعد پژوهش در وقف و نذر
34-1) مشارکت و بهره‌گیری از رسانه‌های ملی و فراملی در پاسخ گویی به نیازهای مخاطبان
35-1) ظرفیت‌سازی برای پرکردن اوقات فراغت زائرین با استفاده از فناوری‌های روز.

2.راهبردهای اساسی محور امور خدمات‌رسانی به زائرین و اماکن متبرکه رضوی:
1-2) بهره‌برداری بهینه از فضاهای حرم مطهر رضوی
2-2) مقاوم‌سازی و افزایش ایمنی ابنیه حرم مطهر با توجه به تجارب گذشته و ملاحظات ‌وقف(میراث ‌فرهنگی ‌و...) ‌و ‌ارائه ‌الگوی‌ خاص
3-2) اشاعه سبک معماری و هنری رضوی
4-2) مدیریت ترافیک حریم حرم مطهر رضوی
5-2) رفع آلودگی‌های زیست محیطی دراماکن متبرکه و محدوده حرم مطهر رضوی
6-2) تجهیز و تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کنترلی اماکن متبرکه رضوی
7-2) توسعه و تجهیز امکانات ایمنی اماکن متبرکه رضوی
8-2) پیشگام در ارتقاء و انتقال دانش و فنون حفظ مواریث فرهنگی در جهان اسلام و مؤثر در سطح جهانی
9-2) همکاری و بهره مندی از تجارب سایر اماکن مذهبی در سطح بین المللی در تجهیز و شکوه بخشی ‌به ‌حرم ‌مطهر رضوی
10-2) فرهنگ‌سازی و حمایت از نوآوری در هنر و معماری اصیل ایرانی- اسلامی
11-2) صدور خدمات فنی و مهندسی به اماکن زیارتی و مذهبی در جهان اسلام
12-2) شکل‌دهی به نظام تعامل فعال آستان قدس با سایر بخش‌های شهری در خدمات رسانی مطلوب
13-2) تعامل و مشارکت با مراکز پژوهشی و جوامع فنی و مهندسی ملی و بین المللی در ایمنی، زیباسازی و شکوه بخشی حرم‌ مطهر رضوی
14-2) تعامل فعال با مراکز - نهادها و سازمان‌های مشابه جهت حفظ میراث فرهنگی اصیل ایرانی – اسلامی
15-2) تبیین فلسفه آداب، سنن، آئین‌ها و مراسم اسلامی
16-2) تنوع بخشی به محتوا و نحوه انجام مراسم و آئین‌ها جهت معنوی‌تر ساختن فضای عبادی
17-2) توسعه قلمرو همکاری‌های بین المللی در شناساندن و عینیت بخشیدن به هنر معماری رضوی در کشورهای اسلامی
18-2) استفاده از فناوری روز با کاربری مناسب در زمینه امکانات ایمنی، بهداشتی، تولیدی، خدماتی و فرهنگی
19-2) تنوع بخشی به خدمات و روشهای ارائه آن به زائرین در محدوده حرم مطهر رضوی
20-2) متناسب سازی نوع خدمات با نیاز زائرین و سایر مخاطبین
21-2) استفاده از مشارکت مردمی در خدمات رسانی به زائرین و برگزاری مراسم و آیین ها
22-2) استفاده بهینه از نیروهای داوطلب خدمت افتخاری در آستان قدس رضوی
23-2) استقرار سیستم شایسته سالاری در انتخاب خدمه
24-2) توانمند سازی خدمه
25-2) آموزش بهره برداران و زائران

3. راهبردهای اساسی محور امور موقوفات:
1-3) تعمیق، تقویت و ترویج جایگاه اقتصادی وقف
2-3) تقویت و تجهیز واحدهای نظارت بر حفظ و استیفای حقوق موقوفات
3-3) توسعه تعامل با ذی نفعان و اعتمادسازی در راستای حفظ حقوق موقوفات
4-3) مستند سازی تجارب سازمانی
5-3) تعامل فعّال با مراکز موقوفاتی و بنیادها و مؤسسات خیریه ای در سطح جهان بویژه کشورهای اسلامی
6-3) جلب مشارکت مردمی در حفظ ،بهره برداری و استیفای حقوق موقوفات
7-3) تعامل با مراجع قانونگذاری، قضایی، دولتی و اجرایی در زمینه وقف
8-3) تنوع بخشی به منابع وقفی
9-3) تقویت زیرساختهای حقوقی در جهت حفظ، تثبیت، استیفا و توسعه حقوق موقوفات
10-3) مهندسی مجدد امور وقف
11-3) تسهیل فرآیند جذب نذورات
12-3) ارائه الگوی کامل اجرایی در اداره و تصدی موقوفات
13-3) تعیین و تثبیت محدوده‌ها و حریم رقبات موقوفات
14-3) تدوین و اصلاح ساز و کارها و فرآیندهای کنترلی در زمینه حفظ و استیفای حقوق موقوفات
15-3) ارتقاء و بهبود بهره وری موقوفات

4. راهبردهای اساسی محور امور اقتصادی:
1-4) ارتقاء فرهنگ مشتری مداری
2-4) روشنگری و آگاهی بخشی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی
3-4) بهینه سازی ساختار فعالیت‌های اقتصادی
4-4) اتخاذ سیاست‌های تدافعی به اقتضای فعالیت‌ها
5-4) استفاده از حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی در نوسازی و به روزآوری فن آوری واحدهای اقتصادی
6-4) توجه به سیاست‌های نظام در زمینه ورود به عرصه فن آوری‌های نو
7-4) اتخاذ رویکرد استراتژیک در واحدهای R&D
8-4) توسعه و ورود قوی در فعالیت‌های حوزه ICT
9-4) معرفی و اعتلای نشان تجاری رضوی در سطح ملی و بین‌المللی
10-4) قرار گرفتن در جایگاه سه مؤسسه برتر کیفیت کلیه محصولات در کشور.
11-4) ارتقاء جایگاه منطقه ویژه اقتصادی سرخس(یکی از پنج منطقه آزاد برترکشور).
12-4) پیشگامی در التزام عملی به رعایت ارزش‌های اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی
13-4) تعامل و مشارکت فعّال با مراکز علمی، مطالعاتی و پژوهشی داخلی و خارجی
14-4) حضور فعّال و مشارکت موثر در تصمیم سازی‌های کلان کشوری
15-4) تعامل و مشارکت مؤثر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی
16-4) تعامل مؤثر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی کشور
17-4) جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه فعالیت‌های فنّی و عمرانی
18-4) منطقی‌کردن ترکیب فعالیت‌های متنوع اقتصادی
19-4) توسعه منابع مالی و کارآمدسازی سیستم مشارکت و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی
20-4) شناسایی و توسعه بازار هدف بر مبنای مزیت‌های رقابتی
21-4) توسعه فعالیت‌های اقتصادی دانش محور با تاکید بر مزیت‌های رقابتی
22-4) استفاده از مفاد بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
23-4) حضور در عرصه‌های اقتصادی(داخلی و خارجی) در جهت کسب مزیت‌های رقابتی
24-4) سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی هدفمند
25-4) سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی زیربنایی
26-4) ساماندهی، توسعه و صدور خدمات فنّی و مهندسی
27-4) بهره گیری از ساز و کارهای ترکیب افقی
28-4) به کارگیری روش‌های نوین بنگاهداری در فعالیت‌های واحدهای اقتصادی
29-4) استقرار نظام جامع و مستمر کنترل و ممیزی محصولات و خدمات

5.راهبردهای اساسی محور امور پشتیبانی و توسعه مدیریت:
1-5) متناسب‌سازی ساختار با راهبردها در راستای تعالی سازمانی
2-5) مهندسی مجدد فرآیندها همسو با راهبردها
3-5) قدرتمند سازی سازمانی(عدم تمرکز)
4-5) بهینه کاوی و انتخاب اصلح
5-5) تولید دانش و تکنولوژی‌های برتر
6-5) انتخاب اصلح منابع انسانی(کارکنان و مدیران)
7-5) توانمندسازی منابع انسانی(کارکنان و مدیران)
8-5) حفظ و ارتقاء روحیه گرایش به خدمتگزاری
9-5) ارتقاء سیستم تنبیه و تشویق و نگهداری منابع انسانی
10-5) متناسب سازی نیروی انسانی
11-5) بهبود کیفیت سیستم‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
12-5) نظام مند نمودن پیشرفت و ارتقاء شغلی(کارراهة شغلی)
13-5) طراحی و استقرار نظام جامع مالی
14-5) ایمن سازی سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات
15-5) بهبود و ارتقا نظام تصمیم گیری
16-5) تعامل مؤثر با تصمیم سازان و تصمیم گیران
17-5) استقرار سیستم تعالی سازمانی فراگیر
18-5) تبیین امور حاکمیتی و تصدی گری
19-5) ارتقاء شیوه‌های بهره وری و بهبود کیفیت
20-5) متناسب‌سازی ساختار فیزیکی با فناوری‌های پیشرفته
21-5) ایجاد و تقویت ساز و کارهای هماهنگی سازمانی
22-5) جلب مشارکت، جذب و تقویت خبرگان حقوقی
23-5) کادر سازی مدیریتی(ساماندهی سیستم جانشینی مدیریتی) 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
پربازدیدترین ها آخرین مطالب
.گزارش روز
.گفت و گوی روز
.
فرهنگی
.

.All right reserved by Astan Quds Razavi

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.