.

مدیریت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات

1391/5/9 دوشنبه

یکی از لازمه‌های فعالیت مستمر و تأثیرگذار و با کیفیت یک مجموعه فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی پایبند بودن به اصول اخلاقی و بنیان‌های شرافت حرفه‌ای و احترام به حقوق افراد مرتبط با مجموعه است. مجموعه آستان قدس رضوی به منظور تحقق رسالت متعالی خود و در جهت اجرای رهنمودهای ترسیم شده توسط مقام منیع تولیت برای کارگزاران تشکیلات، در راستای نیل به اهداف آستان قدس رضوی که همان آرمان‌های حکومت اسلامی است، مدیریت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات را به عنوان یکی از واحدهای مهم و حیاتی، زیر نظر قائم مقام تولیت عظمی به فعالیت هر چه بیشتر تشویق کرده است.
این مدیریت موظف است با تشریک مساعی و توجه به شأن و منزلت و کرامت انسانی افراد، نسبت به شناسایی و اعلام تخلفات، نارسایی‌ها و جریانهای سوء اقدام کند تا بستر مناسبی جهت ارتقای کمی و کیفی سازمان فراهم شود.

این مدیریت در چهار حوزه به فعالیت مشغول است
(1) تحقیق و بررسی و رسیدگی به شکایات (2) حوزه بازرسی و نظارت (3) حوزه اداری و (4) حوزه اماکن متبرکه.

عملکرد این مدیریت در حوزه «تحقیق و بررسی و رسیدگی به شکایات» به دو بخش «تحقیق و بررسی» و «سیدگی به شکایات» تفکیک می‌شود.
در بخش تحقیق و بررسی، رسیدگی به امر املاک و اراضی، وضعیت معیشتی، تقاضای وام (ازدواج، هزینه فوت و...) تقاضای استخدام و خدمت افتخاری و سایر موارد انجام می‌پذیرد، و بخش رسیدگی به شکایات، شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد و به حل و فصل اختلافات بین ارباب رجوع و کارکنان می‌پردازد.
از سویی شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و کمیسیون‌های تحویل و تحول اموال و دارایی‌ها، پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی و جلسات واگذاری زمین و ارزشیابی اسناد و مدارک در حوزه بازرسی و اموری همچون نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحدهای تابعه سازمان مرکزی و مؤسسات فرهنگی و وابسته، کارگاه‌های ساختمانی، حوزه املاک و حومه و نقلیه آستان قدس رضوی در «حوزه نظارت» سامان‌دهی می‌شود.
«حوزه اداری» این مدیریت به دو بخش «امور پرسنل» و «امور دبیرخانه» تفکیک می‌شود، که در بخش «امور پرسنلی» نظارت و کنترل بر ورود و خروج کارکنان در ساعات اداری و اضافه کاری، گزارش از ورود و خروج کارکنان و محاسبه اضافه کاری، مرخصی‌ها و مأموریت‌ها و اعلام غیبت و مرخصی‌های ساعتی و مأموریت‌های کارکنان به اداره مربوط جهت اقدامات بعدی، پیگیری و تهیه و تجهیز دستگاه‌های حضور و غیاب و سیستم نرم‌افزاری و راه‌اندازی آنها، انجام می‌شود و در بخش «امور دبیرخانه» به اموری از جمله شب و ارجاع بایگانی نامه‌های دریافتی و ارسال پاسخ و راهنمایی ارباب رجوع رسیدگی می‌شود.
و در نهایت فعالیت‌های حوزه «اماکن متبرکه»، شامل نظارت بر امور مهمانسراها از قبیل نظارت بر تهیه ملزومات طبخ غذا، امور بهداشتی، عملکرد نیروها، توزیع دعوتنامه، ممهور نمودن دعوتنامه و... نظارت بر نذورات کل، نظارت بر عملکرد و فعالیت واحدهای مستقر در حوزه اماکن متبرکه از قبیل مدیریت انتظامات، آگاهی کفشداری، تبلیغات، کتابخانه مرکزی و... نظارت بر ورود و خروج و اضافه‌کاری حوزه اماکن متبرکه و... می‌شود.
مدیریت نظارت بازرسی و رسیدگی به شکایات، یکی از خطیرترین مسئولیت‌های سازمانی را به عهده دارد و شرح وظایف این مدیریت شامل؛
ـ فراهم آوردن زمینه کنترل بر حضور و غیاب، مرخصی، اضافه‌کاری و ساعات کاری پرسنل رسمی ـ قراردادی و حق‌الزحمه‌ای.
ـ رسیدگی به کلیه شکایات پرسنل آستان قدس رضوی.
ـ کنترل و نظارت بر فعالیت واحدها، نمایندگی‌ها، شرکتها، مؤسسات و اماکن فرهنگی، تفریحی و ورزشی آستان قدس رضوی.
ـ بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های رسیده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره عملکرد اماکن و مؤسسات فرهنگی، تفریحی و ورزشی آستان قدس رضوی.
ـ اجرای شیوه‌های لازم درخصوص اعمال کنترل محسوس و نامحسوس، بر تردد کلیه خودروهای سازمانی و استیجاری آستان قدس رضوی.
ـ نظارت بر کلیه فعالیت‌ها و خدمات حوزه معاونت‌ها، مدیریت‌ها، ادارات و بخش‌های سازمان مرکزی.
ـ نظارت بر نحوه بررسی و رسیدگی به کلیه شکایت‌ها و گزارش‌های رسیده درباره عملکرد مدیریت‌ها، واحدها، نمایندگی‌های ادارات و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی.
ـ نظارت مستقیم بر روند برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها در آستان قدس رضوی.
ـ نظارت مستقیم بر فرآیند توزیع دعوتنامه، تهیه، طبخ و توزیع غذا و...
ـ اعمال نظارت بر روند نگهداری و بهره‌برداری از موقوفات و رسیدگی به کلیه شکایت و گزارشات درباره عملکرد متولیان موقوفات می‌باشد. 

تاریخچه مدیریت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات
تشکیلات بازرسی آستان قدس رضوی از سالیان دور به صورت رسمی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و فعالیت‌های سازمانی آستان قدس رضوی را عهده‌دار بوده است، به نحوی که تاریخ دیرینه آن گواه این مدعی است که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های صادره در تمام شئون به همراه سابقه دیوانی آن از بدو پیدایش حکومت‌های مدنی است. لذا ضرورت وجود بازرسی در جامعه علاوه بر بنای عقلانی در زندگی فردی و اجتماعی از آموزه‌های کتاب، سنت و سیره عملی پیشوایان دینی ماست.
مجموعه آستان قدس رضوی هم با عنایت به همین موارد در صدد ایجاد تشکیلاتی نظارتی بر آمد.
در سال 1327 نیابت تولیت وقت آستان قدس رضوی طی مرقومه 6771 مورخ 24 تیرماه 1327 (24/4/1327) به وزارت دربار اعلام داشته است: «چون تا به حال در آستان قدس رضوی آیین‌نامه‌ای که مطابق با وضع کار و احتیاجات آستان قدس رضوی باشد وجود نداشته است، به همین جهت جریان کارها غالباً ضد و نقیض یکدیگر و مطابق با امیال رؤسای وقت صورت می‌گرفته است و به همین علت پاره‌ای از اوقات مشاجرات و اختلافاتی بین اعضا و اجزا به وقوع می‌پیوسته است. لذا مبادرت به تهیه و تدوین آیین‌نامه خاصی در چهار قسمت برای اداره بازرسی به شرح ذیل می‌نماید:
قسمت اول: وظایف و تکالیف اداره بازرسی آستان قدس رضوی
قسمت دوم: دستور بازرسان و کارمندان بازرسی
قسمت سوم: طرز تعقیب متهمین به اختلاس یا سایر بزه‌های عمومی
قسمت چهارم: سازمان تشکیلات اداره بازرسی آستان قدس رضوی
وزیر دربار وقت اعلام داشته است: «آیین‌نامه بازرسی آستان قدس رضوی به شرف عرض رسید و مورد تصویب قرار گرفت.»
رئیس اداره بازرسی وقت به نیابت تولیت عظمای وقت اعلام داشته‌اند تا بحال طبق اساسنامه عمومی اداره بازرسی انجام وظیفه می‌نموده‌اند، آیا آن اساسنامه به قوت خود باقی است و این آیین‌نامه تأکید بر اساسنامه می‌باشد.
نیابت تولیت وقت در پاسخ آن مقرر داشته‌اند اساس و ملاک عمل، آیین‌نامه ابلاغی است.
در سال 1351 نیز طرحی مبنی بر اداره بازرسی و حسابرسی مطرح که در این رابطه نمودار سازمانی آن مصوب و نسبت به صدور احکام انتصاب مسئولان اداره بازرسی و حسابرسی اقدام شد و مجدداً از سال 1353 اداره بازرسی و حسابرسی به موجب ابلاغیه قائم مقام نیابت تولیت عظمی وقت به دفتر بازرسی تغییر نام داده است که نمودار سازمانی آن متشکل از رئیس دفتر و معاون و پنج بخش بوده است.
از سویی در اجرای امریه صادره مقام منیع نیابت تولیت عظمی و استاندار خراسان در مورخ 28/6/1354 مقرر می‌گردد:
بازرسی آستان قدس رضوی رسیدگی به چگونگی انجام خدمات کلیه دستگاه‌ها و واحدهای خدماتی آستان قدس رضوی را در ابواب جمعی خود قرار دهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آستان قدس رضوی با تکیه بر اینکه به عنوان عالی‌ترین و غنی‌ترین و معتبرترین مرکز علمی ـ فرهنگی و تبلیغی، اجتماعی و عامل مؤثر در اجرای کامل نیات واقفان بوده است. در جهت رفاه حال محرومان بخش به نام «واحد امداد آستان قدس رضوی» را در زیرمجموعه دفتر بازرسی تعریف کرد که تا سال 1376 فعالیت داشته است و از آن پس، این بخش به مؤسسه امداد تغییر نام داد و به صورت مستقل به فعالیت مشغول شد.
از سال 1377 دفتر بازرسی تحت عنوان «مدیریت، نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات» ارتقا می‌یابد که در سال 1385 با تدوین نظام‌نامه، آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه بازرسی به تصویب مقام منیع تولیت عظمی آستان قدس رضوی رسیده است که مراتب توسط قائم مقام محترم آستان قدس رضوی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده مبتنی بر اصول و ضوابط منطبق با جایگاه والا و تشکیلات معنوی آستان قدس رضوی فعالیت نمایند.
می‌توانید با تلفن 2252204، 2001118، 2001313 و یا نمابر 2001058 در ارتباط باشید.
آدرس پستی این مدیریت نیز: خراسان رضوی ـ مشهد مقدس ـ صندوق پستی 6161-91375، مدیریت نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات آستان قدس رضوی می‌باشد و اگر هم اهل فناوری‌های نوین و ارتباطات مدرن هستید پست الکترونیک این مدیریت aqbazrasi@aqrazavi.org است.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
پربازدیدترین ها آخرین مطالب
.گزارش روز
.گفت و گوی روز
.
فرهنگی
.

.All right reserved by Astan Quds Razavi

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.