راست‌گویی و امانت‌داری معیار شناخت ایمان راستین در افراد مجید کمالی زاده شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۷:۳۹
۱۳۹۸-۰۶-۰۲
حجت الاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی عنوان کرد:
کارشناس دینی گفت: در برخی از روایات معیار و ملاک سنجش و ارزیابی شخصیت ایمانی افراد هیچ‌گاه بر محور نماز و روزه و حج قرار داده نشده است و گفته شده که نماز و روزه پس از مدتی جزو عادات شده و ممکن است اصلا ارتباطی باایمان واقعی نداشته باشند در شناخت ایمان راستین باید به راست‌گویی و امانت‌داری افراد تکیه کرد.