برای دومین سال متوالی؛

شرکت نان قدس رضوی لوح برند شایسته تقدیر سال ۱۳۹۸ را کسب کرد

۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۵:۴۸
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی از کسب لوح برند شایسته تقدیر سال ۱۳۹۸ برای دومین سال متوالی توسط این شرکت خبر داد.

محمد صادق مروارید در گفتوگو با آستان نیوز بیان کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری استان، بررسی و انتخاب برندهای شایسته تقدیر و برتر به انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی واگذار شد، این لوح از سوی دبیرخانه دائمی همایش برندینگ که متولی آن انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی است با مشارکت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به این شرکت اهدا شده است.
وی با اشاره به ابعاد مورد نظر دبیرخانه همایش برندینگ برای اعطای این لوح گفت: در بخش بعد حقوقی برند، به این موضوع پرداخته شده است که آیا برند اصلی شرکت و سایر برندهای زیرمجموعه به همراه شخصیت نمادی شرکت به شکل حقوقی ثبت شده است تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی ادامه داد: بعد رفتاری برند، پارامتر دیگری است که خود شامل پیش برندینگ، برنسازی و پسا برندینگ است که در این بین، پیش برندینگ به منظور طراحی ذهنیت مناسب برای برند در ذهن مخاطبان بوده و نیاز است بررسی های دقیقی نسبت به محیط درونی و بیرونی شرکت انجام شده باشد؛ لذا با توجه به اینکه در حال تدوین برنامه استراتژیک شرکت نان قدس رضوی هستیم، این قسمت به شکل کامل انجام شده است.
وی درباره فعالیت های صورت گرفته در حوزه برندسازی بیان کرد: فعالیت های این قسمت دو جنبه اصلی دارد که نخست طراحی برنامه های یکپارچه برای برندسازی و در وهله دوم اجرای آن است.
مروارید ادامه داد: در این قسمت برنامه های پراکنده زیادی در شرکت در حال انجام است که متاسفانه یکپارچه نیست، به طور مثال طراحی بسته بندی های جدید، طراحی نماد آهو، ایجاد برندهای جدید با نام یونیک به جای نام های کارکردی مانند کارن و آدلی، تولید محتوا در فضای مجازی و... از جمله برنامه هایی است که در دست اقدام می باشد.
وی افزود: هر چند همه اذعان دارند که قسمت عمده فروش به علت قدرت برند نان رضوی است، اما گزارشی که این قدرت را در فروش منفک کند وجود ندارد و همچنین ما برآورد درستی نسبت به ارزش برند نان رضوی نداریم که شاخص بسیار مهمی است.
مروارید با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت در راستای کسب لوح مذکور تصریح کرد: برای این موفقیت، دو فعالیت اصلی انجام شد که در وهله نخست، گزارش جمع آوری اطلاعات و مستندات لازم که در سطح شرکت پراکنده بود، به خوبی جمع آوری شد که در آینده نیز قابل استفاده خواهد بود.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه استراتژیک برند تا حدودی تدوین شده که البته هنوز کامل نیست و برای موفقیت لازم است که این برنامه تکمیل و اجرایی شود.

برچسب ها:
پیوست ها:
منابع:
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود