با هدف ارتقاي كيفي آموزش منابع انساني

نخستين كارگروه فرهنگی مركز آموزش ضمن خدمت آستان قدس برگزار شد

۱۳۹۸/۰۸/۱۵ - ۱۴:۳۷
نخستين كارگروه فرهنگي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوی با هدف هم افزايي در زمينه بهبود و ارتقاي روش هاي آموزشي و تبادل نظر پيرامون راهكارهاي توسعه كمي و كيفي آموزش هاي مهارتي ويژه منابع انساني در سازمان برگزار شد.

به گزارش آستان نیوز، نخستين جلسه كارگروه فرهنگي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي با هدف هم افزايي و تبادل نظر پيرامون ضرورت تحولات آموزشي و تعيين خط مشي هاي توسعه آموزش منابع انساني با حضور نمايندگان شركت ها، سازمان ها و موسسات فرهنگي آستان قدس رضوي در مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان آستان قدس رضوي برگزار گرديد.
در اين جلسه ضمن تبادل نظر پيرامون اولويت هاي آموزشي و لزوم تجديد نظر در سرفصل هاي آموزشي بر كيفي سازي دروس و استفاده از اساتيد و مدرسان توانمند و ايجاد رويكرد تخصصي در آموزش ها در سايه تعامل اعضا با دبير و رئيس كارگروه تأكيد شد.
اعضای كارگروه بر اهميت برنامه ريزي و استراتژي سازماني تأكيد كرده و ضمن بيان تنگناهاي آموزشي موجود، اثر بخشي دوره هاي آموزشي و اعطاي كارنامه آموزشي به فراگيران را براي افزايش بهره وري و ارتقاي سطح دانش كاركنان و مديران ضروري بر شمردند.
لازم به ذكر است كارگروه هاي 9 گانه مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان با هدف برنامه ريزي دقيق و علمي در راستاي توسعه آموزش هاي ضمن خدمت، استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها و اساتيد و نخبگان در حوزه ها و دسته هاي مختلف، تجزيه و تحليل سرفصل هاي آموزشي و نيز ايجاد انگيزه هاي آموزشي در آستان قدس رضوي تشكيل گرديده كه در قالب جلسات منظم در حال پيگيري است.

پیوست ها:
منابع:
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود