اختصاص یونجه تولیدی مزرعه نمونه به گاوداری‌های موسسه دامپروری رضوی

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ - ۱۰:۵۰
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از اختصاص تمامی یونجه تولیدی در این مجموعه به گاوداری‌های آستان قدس رضوی خبر داد.

علی اورعی زارع در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: در سال جاری هزار تن یونجه از مجموع اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه رضوی برداشت شد که تمامی محصول مذکور به موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تحویل داده شده است.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای افزایش تعامل و همکاری های فی ما بین میان شرکت ها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی رضوی صورت گرفته است.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی با اشاره به اختصاص 53 هکتار از اراضی مجموعه به کشت یونجه در سال 1398 خاطرنشان کرد: در مجموع 7 چین برداشت شد که عملکرد تولید محصول در هر هکتار 18 تن بوده است.
وی ادامه داد: چند ساله بودن گیاه یونجه باعث شده تا این مجموعه نسبت به کشت و تولید این محصول به صورت هر ساله اقدام کند.
اورعی زارع اضافه کرد: برداشت یونجه از اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز شد که این امر تا اواسط آبان نیز ادامه داشت.
وی انجام دقیق عملیات کاشت، داشت و برداشت را یکی از اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش راندمان تولید عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، فعالیت هایی همچون کشت به موقع، استفاده از انواع ریز مغذی، بهره گیری از کودهای محلول، آبیاری های منظم و... انجام شده است.
اورعی زارع با اشاره به تجهیز بخش بیشتری از این اراضی به سامانه های جدید آبیاری بیان کرد: بخش بیشتری از اراضی اختصاص داده شده به کشت یونجه با استفاده از سیستم های بارانی سنترپیوت و زیر سطحی و بخش کمی نیز به صورت سطحی آبیاری شده است.
وی درباره مزایای سیستم آبیاری زیرسطحی تصریح کرد: بهبود مدیریت تغذیه گیاهی، انتقال مواد غذایی موردنیاز گیاه همراه با آب آبیاری و به صورت کود، کاهش علف های هرز، افزایش دفعات برداشت یونجه، افزایش میزان تولید محصول در هر چین، از جمله این مزایا به شمار می رود.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی ادامه داد: ضمن اینکه عملکرد تولید محصول به ازای یک واحد آب مصرفى افزایش پیدا می کند و نیز امکان آبیارى با فواصل کم و تعداد بالا وجود دارد.

پیوست ها:
منابع:
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود