طی سال 1398 صورت گرفت؛

تولید و عرضه 450 تن انواع محصول گلخانه‌ای توسط کشت‌وصنعت مزرعه نمونه

۱۳۹۹/۰۱/۰۳ - ۱۵:۰۶
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید و عرضه 450 تن انواع محصول گلخانه ای توسط این مجموعه در سال 1398 خبر داد.

حسن جمشیدی در گفت و گو با آستان نیوز با بیان این که مزرعه نمونه 2.5 هکتار گلخانه دارد، اظهار کرد: در سال 1398 یک هکتار از این فضا به کشت ارقام رخسار و سرن گوجه‌فرنگی اختصاص داده شد که از این مساحت، 280 تن گوجه‌‌فرنگی گلخانه‌ای برداشت شده است.
وی ادامه داد: بادمجان یکی از محصولات گلخانه‌ای مزرعه نمونه می‌باشد که 150 تن محصول رقم بلک جان از سطح حدود 4 هزار متر مربع تولید و به بازار عرضه شده است.
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه افزود: در گلخانه‌های مزرعه نمونه همچنین فلفل شمشیری کشت شد که 20 تن محصول برداشت شده است.
وی با اشاره به مزیت‌های کشت گلخانه‌ای تصریح کرد: بهینه کردن استفاده از منابع تولید، کاهش ریسک تولید و کنترل بهتر شرایط محیطی، امکان زودرس کردن محصول نسبت به کشت فضاي باز، امکان عرضه محصولات تولید شده با قیمت مناسب، امکان تولید خارج از فصل و در نتیجه افزایش قیمت فروش محصول، از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌رود.
جمشیدی ادامه داد: همچنین می‌توان ویژگی‌هایی نظیر کاهش مصرف نهاده‌ها نظیر سم و کود در واحد سطح و حجم، کاهش مصرف سوخت و انرژي در واحد سطح، کاهش میزان ضایعات محصول، افزایش بازده اقتصادي فعالیت، تولید محصولات با کیفیت، سالم و داراي بازار مناسب را نام برد.
وی افزایش قابل توجه میزان تولید در واحد سطح را یکی دیگر از مزیت‌های کشت گلخانه‌ای عنوان کرد و افزود: عملکرد محصول در کشت‌های گلخانه‌ای 10 تا 12 برابر عملکرد فضای باز و 2.5 تا 3.5 برابر عملکرد محصولات سبزیجات داربستی گلخانه‌اي در کشور است.
جمشیدی ادامه داد: ضمن این که هزینه‌هاي تولید با به کارگیري راهکارهاي مدیریتی تولید محصول و در نتیجه فراهم شدن امکان رقابت محصول تولیدي در داخل کشور و حتی در بازارهاي جهانی کاهش می‌یابد.
وی افزود: در کشت‌های گلخانه‌ای شاهد حذف خاك و در نتیجه کاهش خطر افزایش شوري بستر، حذف هزینه‌هاي مربوط به ضدعفونی سالانه خاك و تعویض آن پس از چند دوره تولید محصول در سیستم هایدروپونیک هستیم.
جمشیدی با اشاره به کاهش مصرف آب بیان کرد: در کشت گلخانه‌ای با فرض میزان تولید یکسان با کشت‌هاي فضاي باز، مصرف آب 8 تا 10 برابر کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: افزایش کیفیت محصول تولیدي و ماندگاري طولانی تر آن، کنترل بهتر آفات و بیماري‌ها در محیط گلخانه و حذف کامل علف‌هاي هرز در سیستم هایدروپونیک، بخشی دیگر از مزیت‌های کشت گلخانه‌ای به شمار می‌رود.

پیوست ها:
منابع:
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود