الگوی جوان موفق ایرانی مجید کمالی زاده شنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۱۶:۵۶
۱۳۹۸-۰۶-۰۲
گفت وگوی آستان نیوز با حافظ نخبه قرآن
محمد سعيد بیلکار گفت: حفظ قرآن کریم با ایجاد خودباوری، بیشترین زمینه پیشرفت در تحصیل و ورزش را برایم فراهم کرد.