آستان نیوز - پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی - حرم مطهر امام رضا علیه السلام - https://news.razavi.ir/fa/rss.xml fa تجلیل از همسران شهدا در همایش «همسفران صبور» https://news.razavi.ir/fa/291621/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB <article data-history-node-id="291621" role="article" about="/fa/291621/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="تجلیل از همسران شهدا در همایش «همسفران صبور»" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291621/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/8uegtem6cwb5wamaouh6k8yfr3h38aka.jpg&amp;h=0a365b51&amp;itok=D6Gez0p7" width="300" height="200" alt="تجلیل از همسران شهدا در همایش «همسفران صبور»" title="تجلیل از همسران شهدا در همایش «همسفران صبور»" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،13:57:04 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">به همت معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291621/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB" hreflang="fa">تجلیل از همسران شهدا در همایش «همسفران صبور»</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">همزمان با دهه کرامت و به همت معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، همایش «همسفران صبور» به منظور تجلیل از همسران شهدا در مدرسه خیرات خان حرم مطهر رضوی برگزار شد.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291621/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%C2%BB" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 13:57:04 +0000 مجید کمالی زاده 291621 at https://news.razavi.ir پذیرایی از نمازگزاران حرم رضوی با توزیع 5 هزار بسته صبحانه https://news.razavi.ir/fa/291617/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87 <article data-history-node-id="291617" role="article" about="/fa/291617/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content=" پذیرایی از نمازگزاران حرم رضوی با توزیع 5 هزار بسته صبحانه" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291617/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/jkej6parbqhqixegg0aahdqse18ektpz.jpg&amp;h=06ac0d8c&amp;itok=rzViMlX3" width="300" height="200" alt=" پذیرایی از نمازگزاران حرم رضوی با توزیع 5 هزار بسته صبحانه" title=" پذیرایی از نمازگزاران حرم رضوی با توزیع 5 هزار بسته صبحانه" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،13:53:24 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) انجام شد؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291617/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" hreflang="fa"> پذیرایی از نمازگزاران حرم رضوی با توزیع 5 هزار بسته صبحانه</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) با توزیع پنج هزار بسته صبحانه از نمازگزاران حرم مطهر رضوی پذیرایی شد.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291617/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 13:53:24 +0000 مجید کمالی زاده 291617 at https://news.razavi.ir جشن و سرور در حرم به روایت اسناد https://news.razavi.ir/fa/291616/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF <article data-history-node-id="291616" role="article" about="/fa/291616/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="جشن و سرور در حرم به روایت اسناد" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291616/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/k975umhcv8htyhcsg9a5k5izlbfx61wc.jpg&amp;h=b396d99d&amp;itok=yGhFiC0c" width="300" height="200" alt="جشن و سرور در حرم به روایت اسناد" title="جشن و سرور در حرم به روایت اسناد" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،13:10:26 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">خاطرات اعیاد در حرم مطهر رضوی در لابلای اسناد و اوراق تاریخی دیدنی و شنیدنی است؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291616/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF" hreflang="fa">جشن و سرور در حرم به روایت اسناد</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">چراغانی صحن ها، توزیع شربت و شیرینی، تهیت و شادباش، پوشاندن خلعت نو به خادمان، نواختن نقارخانه و گل آرایی و تنظیف حرم با گلاب، همه از جمله مراسم هایی است که حرم مطهر رضوی طی تاریخ در ایام مبارک شاهد آن بوده است.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291616/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 13:10:26 +0000 مجید کمالی زاده 291616 at https://news.razavi.ir رونمایی از پایگاه تخصصی شاهچراغ در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی https://news.razavi.ir/fa/291615/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C <article data-history-node-id="291615" role="article" about="/fa/291615/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="رونمایی از پایگاه تخصصی شاهچراغ در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291615/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/j056hu4epzw9z6b5hjrwcggjb4mmonq6.jpg&amp;h=5374600f&amp;itok=cFTJdyew" width="300" height="200" alt="رونمایی از پایگاه تخصصی شاهچراغ در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی" title="رونمایی از پایگاه تخصصی شاهچراغ در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،13:07:18 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">در ایام دهه کرامت رضوی انجام شد؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291615/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" hreflang="fa">رونمایی از پایگاه تخصصی شاهچراغ در کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">همزمان با دهه کرامت، پایگاه موضوعی«حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)» از طریق کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی در دسترس پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گرفت.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291615/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 13:07:18 +0000 مجید کمالی زاده 291615 at https://news.razavi.ir افزایش تعداد کتب امانتی به مراجعان در کتابخانه های آستان قدس رضوی https://news.razavi.ir/fa/291614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C <article data-history-node-id="291614" role="article" about="/fa/291614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="افزایش تعداد کتب امانتی به مراجعان در کتابخانه های آستان قدس رضوی" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/olwdnqmb22prgwzy28pilx2yx2rnkv27.jpg&amp;h=b5d63aee&amp;itok=BZYnMyem" width="300" height="200" alt="افزایش تعداد کتب امانتی به مراجعان در کتابخانه های آستان قدس رضوی" title="افزایش تعداد کتب امانتی به مراجعان در کتابخانه های آستان قدس رضوی" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،13:04:02 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">به بهانه فرارسیدن دهه کرامت انجام شده است؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" hreflang="fa">افزایش تعداد کتب امانتی به مراجعان در کتابخانه های آستان قدس رضوی</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">به مناسبت فرا رسیدن دهۀ کرامت و ایام میلاد امام رضا(ع) و خاندان مکرم ایشان، تعداد کتاب های امانتی کتابخانه‌های آستان قدس رضوی افزایش یافت.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 13:04:02 +0000 مجید کمالی زاده 291614 at https://news.razavi.ir آستان قدس باید جریان‌ساز و الگو برای هنر کشور باشد https://news.razavi.ir/fa/291613/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">آستان قدس باید جریان‌ساز و الگو برای هنر کشور باشد</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/fa/user/231" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">سید وحید موسوی</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،12:53:39 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه, ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۱۷:۲۳</span> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291613/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/r5e9y8r1d2e01f43yzf1gbhdq72e43ep.jpg&amp;h=1c9b88c9&amp;itok=afv9ksjw" width="300" height="200" alt="آستان قدس باید جریان‌ساز و الگو برای هنر کشور باشد" title="آستان قدس باید جریان‌ساز و الگو برای هنر کشور باشد" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،12:53:39 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">حجت الاسلام والمسلمین مروی در دیدار دست اندرکاران و هنرمندان مؤسسه آفرینش‎‌های هنری:</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291613/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF" hreflang="fa">آستان قدس باید جریان‌ساز و الگو برای هنر کشور باشد</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تجلی عظمت و اوج هنر‌های مختلف ایرانی-اسلامی در حرم مطهر امام رضا(ع)، گفت: آستان قدس در حوزه هنر باید جریان ساز و الگو برای کشور باشد و این جایگاهی است که از این دستگاه باعظمت معنوی انتظار می‌رود.</div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jun 2021 12:53:39 +0000 سید وحید موسوی 291613 at https://news.razavi.ir رونمایی از تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب» https://news.razavi.ir/fa/291595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB <article data-history-node-id="291595" role="article" about="/fa/291595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="رونمایی از تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب»" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/b1lud5o8hso1darenyjhmr7o8lujg5sk.jpg&amp;h=3dbd9eac&amp;itok=FzwmAXng" width="300" height="200" alt="رونمایی از تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب»" title="رونمایی از تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب»" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،11:31:40 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">با حضور تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB" hreflang="fa">رونمایی از تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب»</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">در آستانه سالروز ولادت حضرت رضا(ع)،‌ تابلوی نقش برجسته «حدیث سلسله الذهب» با حضور تولیت آستان قدس رضوی در نگارخانه رضوان مشهد رونمایی شد.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291595/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%C2%BB" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 11:31:40 +0000 مجید کمالی زاده 291595 at https://news.razavi.ir ترنم رضوی در سرای شهدا و ایثارگران پیچید https://news.razavi.ir/fa/291592/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ترنم رضوی در سرای شهدا و ایثارگران پیچید</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/fa/user/164" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">مجید کمالی زاده</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،11:22:50 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">پنجشنبه, ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۲</span> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291592/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/3ezv4dgman9b5gkyrqns259za9m2kzai.jpg&amp;h=3dbd9eac&amp;itok=XnSJ_z-Y" width="300" height="200" alt="ترنم رضوی در سرای شهدا و ایثارگران پیچید" title="ترنم رضوی در سرای شهدا و ایثارگران پیچید" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،11:22:50 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">در چهارشنبه‌ ای امام رضایی‌؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291592/%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF" hreflang="fa">ترنم رضوی در سرای شهدا و ایثارگران پیچید</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">به همت خادمیاران کانون های خدمت رضوی از خانواده‌ های شهدا و جانبازان شهرقدس و روستای وردیج منطقه ۲۲ تهران تجلیل به‌ عمل آمد.</div> </div> </div> </div> Thu, 17 Jun 2021 11:22:50 +0000 مجید کمالی زاده 291592 at https://news.razavi.ir خواجه نصیرالدین طوسی معارف شیعه را به کمال رساند https://news.razavi.ir/fa/291590/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF <article data-history-node-id="291590" role="article" about="/fa/291590/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="خواجه نصیرالدین طوسی معارف شیعه را به کمال رساند" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291590/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/084tnlft6xc4bb210s3xttb9ihoeqms7.jpg&amp;h=a9d63817&amp;itok=Fi3IXynQ" width="300" height="200" alt="خواجه نصیرالدین طوسی معارف شیعه را به کمال رساند" title="خواجه نصیرالدین طوسی معارف شیعه را به کمال رساند" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،11:02:51 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">در نشست «مروری به پنج دوره تمدنی حوزه علمیه مشهد» مطرح شد؛</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291590/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF" hreflang="fa">خواجه نصیرالدین طوسی معارف شیعه را به کمال رساند</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">نشست «مروری به پنج دوره تمدنی حوزه علمیه مشهد» با حضور جمعی از پژوهشگران پیش از ظهر امروز، در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291590/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 11:02:51 +0000 مجید کمالی زاده 291590 at https://news.razavi.ir نقش امام رضا(ع) در پایه‌گذاری ساختارهای فکری تمدن نوین اسلامی https://news.razavi.ir/fa/291586/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C <article data-history-node-id="291586" role="article" about="/fa/291586/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" typeof="schema:Article" class="l-article-teaser node node--type-article node--promoted node--view-mode-teaser"> <span property="schema:name" content="نقش امام رضا(ع) در پایه‌گذاری ساختارهای فکری تمدن نوین اسلامی" class="rdf-meta hidden"></span> <span property="schema:interactionCount" content="UserComments:0" class="rdf-meta hidden"></span> <div class="node__content"> <div class="tax-l-cover"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-image"> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <a href="/fa/291586/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C"><img src="/s3/files/styles/medium_300_200/public?file=1400-03/5ha6rysj9rh0mjqnjibcazzc9i9rlkb8.jpg&amp;h=af41187c&amp;itok=lByXWyb5" width="300" height="200" alt="نقش امام رضا(ع) در پایه‌گذاری ساختارهای فکری تمدن نوین اسلامی" title="نقش امام رضا(ع) در پایه‌گذاری ساختارهای فکری تمدن نوین اسلامی" typeof="foaf:Image" class="image-style-medium-300-200" /> </a> </div> </div> <div class="block block-layout-builder block-extra-field-blocknodearticlecontent-moderation-control"> </div> </div> </div> <div class="tax-l-details"> <div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlecreated"> <span property="schema:dateCreated" content="1400/3/27 ،10:59:05 +00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">۱۴۰۰-۰۳-۲۷</span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-caption"> <div class="field field--name-field-caption field--type-string field--label-hidden field__item">مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مطرح کرد:</div> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticletitle"> <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"><a href="/fa/291586/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" hreflang="fa">نقش امام رضا(ع) در پایه‌گذاری ساختارهای فکری تمدن نوین اسلامی</a></span> </div> <div class="block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: تمدنی که امام رضا(ع) پایه‌گذاری کردند تمدنی بر اساس فطرت انسان و ساختارهای تمدن نوین اسلامی بود.</div> </div> </div> </div> <a href="/fa/291586/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" rel="bookmark" class="tax-l-read-more">ادامه مطلب ...</a> </div> </article> Thu, 17 Jun 2021 10:59:05 +0000 مجید کمالی زاده 291586 at https://news.razavi.ir