بیش از 60 نسخه خطی و چاپ ‌سنگی از آثار ملاصدرا در کتابخانه وزیری یزد وابسته به آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود که بسیاری از آن‌ها با فاصله‌ اندک پس از درگذشت این حکیم بزرگ، کتابت شده است.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۱