گذری بر فعالیت‌های شش ماهه نخست تربیت بدنی آستان قدس رضوی
جسم انسان هدیه الهی است که حفظ سلامت جسم ضامن سلامت روح و روان هم هست و این دو مهم از رهگذر ورزش کردن تأمین می‌شود. آستان قدس رضوی این هدف مهم را با بنا نهادن مؤسسه تربیت بدنی از محل منابع موقوفه و با شعار ترویج ورزش، نشاط و معنویت در فضایی به وسعت 250 هزار مترمربع اماکن ورزشی برای استفاده عموم مردم به ویژه محرومان و مستضعفان دنبال کرده است.
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴