در راستای افزایش رفاه حال زائران؛
مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی از آغاز طرح اسکان شبانه زائران بارگاه منور امام رضا(ع) خبر داد.
جمعه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸