مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از برداشت 32 هزار تن گوجه ‌فرنگی از اراضی این مجموعه خبر داد.
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱