کتاب «معجم اعلام المتکلمین» یکی از آثار کلان پژوهشی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی است. این اثر از قرن نخست تا قرن 14 هجری قمری، متکلمان بزرگ شیعه و سنی را به‌صورت توصیفی و تحلیلی جمع‌آوری کرده است و بسیار فراتر از یک فرهنگ عادی و معمولی، آراء، سیر و تحول اندیشه‌های کلامی و مکتب‌های فکری متکلمان را در بوته پژوهش و تحقیق گذاشته است.
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷