با هدف اشتغال زایی و محرومیت زدایی از منطقه صورت گرفته است؛
مدیر پیشرفت منطقه‌ای و عضو هیئت ‌مدیره موسسه عمران و توسعه رضوی گفت: احیاء و بهره برداری از جنگل‌ های پسته سرخس با بهره گیری از مشارکت های مردمی در دستور کار این موسسه قرار دارد.
شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲