در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی مطرح شد،
زندگی عفیفانه و ترویج آن در جامعه اسلامی همواره از دغدغه های حاکمان اسلامی بوده و است. دغدغه ای که نهادهای مروج دین نیز جسته و گریخته به آن می پردازند.
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۴