رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی:
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در سال جاری برنامه‌های متنوعی را در مسیر دستيابي به جايگاه عالی‌ترين ملجا معنوی و قطب فرهنگی جهان اسلام و مرجعيت علمی ...
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد؛
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی رجوع به آموزه‌های اسلامی راه حل رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی دانست و گفت: مسیر درمان و پیشگیری از آسیب‌های موضوع سبک زندگی رجوع کردن به سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت است و مفاهیم زیارت امین الله آثار مثبتی بر اصلاح سبک زندگی دارد
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰