هدف گذاری برای تبدیل حرم مطهر عالم آل محمد(ص) به قطب نوآوری
مدیر عالی حرم مطهر رضوی جزئیات طرح «خادمان نوآوری» را تشریح کرد
با برنامه ریزی و هدف گذاری مدیریت عالی حرم مطهر رضوی، این آستان نورانی به مرکز خلاقیت، نوآوری و حمایت از ایده ها و شرکت های دانش بنیان تبدیل می شود.
جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹