سامانه جامع آموزشی عالم آل‌ محمد(ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد
آیین رونمایی از سامانه جامع آموزشی تعاملی عالم آل‌ محمد(ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مؤسسه جوانان بنیاد کرامت رضوی برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴