محمد توکلی فریمانی با حکم مدیر عالی حرم مطهر رضوی به عنوان معاون جديد اماکن متبرکه حرم مطهر رضوي منصوب شد.
شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۱