محرم و صفر که می‌شود کوچه و خیابان‌های مشهد الرضا(ع) سیاه‌پوش می‌شوند و مجاوران قبله نور در اندوه عالم آل محمد(ع) رخت عزا بر تن می‌کنند. هر چه به‌روزهای پایانی صفر نزدیک‌تر می‌شویم نبض شهر بهشت تندتر و تندتر میزند‌ و شوری خاص در گوشه و کنار پایتخت معنوی ایران دیده می‌شود. خادمیاران افتخاری رضوی نیز که خود را برای این روزها آماده کرده‌اند، مهیای…
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۷