رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی خبر داد؛
رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی از تشکیل مرکز «مطالعات اسلامی پیشرفته» مبتنی بر علوم حوزوی باهدف تربیت مجتهدان آگاه به زمان و توانمند در راستای تأمین نیازهای جامعه خبر داد و گفت: به‌زودی این هسته حوزوی با موافقت تولیت آستان قدس رضوی تشکیل می‌شود.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵