گذری بر ارائه خدمات و فعالیت‌های ورزشی بانوان در تربیت بدنی آستان قدس رضوی
بانوان نقش مهمی در جامعه و کانون پرمهر خانواده دارند. با در کنار هم قرار گرفتن هر خانواده، جامعه معنی پیدا می‌کند و به حیات خود ادامه می‌دهد.
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴