در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت نخریسی ‌و نساجی خسروی خراسان مطرح شد؛
کارخانه نخریسی ‌و نساجی خسروی خراسان یکی از شرکت زیرمجموعه هلدینگ صنعت سازمان اقتصادی رضوی است که با سابقه بیش از 80 سال و با رویکرد تولید منسوجات با کیفیت، اشتغال‌زایی و حمایت از نیروی جوان مناطق محروم در صنعت نساجی کشور فعال است.
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲