هجی الفبای قهرمانی
پای صحبت کادر درمان بیمارستان رضوی به مناسبت روز پرستار؛
آمد و شد زیاد است. ساعت 7:30 صبح است و اینجا بخش جنرال دو در بیمارستان رضوی. از اسمش پیداست، بیمارستانی که نامش گره خورده است به نام علی‌ بن‌ موسی ‌الرضا(ع) که امام است و پیشرو در مهربانی.
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین واعظ شهیدی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین واعظ شهیدی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین نظافت
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین نظافت
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین طباطبایی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین شریعتی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین شریعتی
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
حجت الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری
سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر مشهد مقدس با هدف ایجاد امنیت روانی، معنوی و اعتقادی و رفع شبهات مربوط به کرونا اقدام به مصاحبه‌ تصویری با جمعی از علمای مطرح شهر مشهد مقدس با موضوعاتی نظیر دستورات دینی و سیره اهل بیت(ع) برای رفع بلایا و...کرده است تا انشاءالله در شرایط بحرانی کنونی در راستای رفع شبهات دینی…
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹