.

تاسیس کتابخانه مسجد زینبیه(س) مشهد
کتابخانه مسجد زینبیه(س) به درخواست اهالی منطقه و همچنین هیات امنای مسجد زینبیه(س) در 9 دی ماه 1377 توسط آستان قدس رضوی افتتاح گردید.
  شورای عالی فرهنگی
   
   
  ساختار سازمانی آستان قدس رضوی  
  .گزارش روز
  . گفت و گوی روز