.

12 اسفند ماه، سالروز تاسیس مجتمع کشاورزی راور
سازمان موقوفات یزد و کرمان در سال 1347 به دنبال پیدایش موقوفه‌ای به نام احمدآباد در رفسنجان نخستین فعالیت‌های خود را آغاز کرد که سرانجام دفتر موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و کرمان با عنوان دفتر نمایندگی یزد و کرمان شکل گرفت که امروزه دفتر مرکزی آن در رفسنجان است.
  شورای عالی فرهنگی
   
   
  ساختار سازمانی آستان قدس رضوی  
  .گزارش روز
  . گفت و گوی روز