.

تاسیس کتابخانه مسجد زینبیه(س) مشهد
کتابخانه مسجد زینبیه(س) به درخواست اهالی منطقه و همچنین هیات امنای مسجد زینبیه(س) در 9 دی ماه 1377 توسط آستان قدس رضوی افتتاح گردید.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز