.

شرکت کشت و صنعت اسفراین
شرکت کشت و صنعت اسفراین از ابتدای انقلاب تا سال 1370 به ترتیب توسط ارگان های جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و دادسرای انقلاب اسلامی اداره می‌شد.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز