.

ایجاد پایگاهی قرآنی در حرم رضوی
یکی از ادارات تابعه معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، اداره علوم قرآنی است.
 
 
 
.گزارش روز
. گفت و گوی روز