.

مروری بر تاریخ در میان سکه‌ها

برای آن که به ساختمان موزه مرکزی آستان قدس رضوی برسید، لازم نیست راه چندان دور و درازی را بپیمایید، چرا که این موزه جذاب و دیدنی در مجموعه حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد و به راحتی می‌توانید جهت زیارت مشرف به حرم شوید و از فضای معنوی آنجا استفاده نمائید و نیز برای بازدید علمی و فرهنگی راهی صحن کوثر شوید.

1397/4/6 چهارشنبه

در این صحن چند موزه خواهید دید که سردر موزه مرکزی پیش از همه به چشم می‌آید. ساختمان موزه مرکزی چهار طبقه دارد که شامل طبقه منهای یک، طبقه همکف، اول و دوم می‌شود. در مجموع در این چهار طبقه می‌توانید از موزه تاریخ حرم رضوی و گنجینه‌هایی چون اسکناس، سکه، تمبر و اقلام پستی، آبزیان و... بازدید کنید.