.

در گفت و گو با محمود انتظاری مطرح شد؛

حرکت شرکت قند تربت حیدریه در مسیر رشد و تعالی

تعالی سازمانی تضمین موفقیت مجموعه در بلند مدت است که پایداری این تعالی به رشد و پیشرفت شرکت‌ها و سوددهی بهتر آن‌ها خواهد انجامید.

1398/2/7 شنبه

در همین راستا پروژه جایزه ملی تعالی و پیشرفت از سوی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به تمامی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی برای اجرا تکلیف شد تا هر یک از شرکت‌ها و موسسات تابعه این سازمان از طریق پیاده‌سازی استانداردهای مربوطه به اهداف تعیین شده به منظور تعالی سازمانی دست پیدا کند. در این بین، شرکت‌ها و موسسات مختلفی موفق به کسب این جایزه شده‌اند که از آن جمله می‌توان شرکت قند تربت حیدریه را نام برد. کسب جایزه ملی تعالی و پیشرفت سطح تعهد به تعالی برای نخستین بار توسط این شرکت از سوی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت زیر نظر نهاد رهبر معظم انقلاب، ما را بر آن داشت تا با محمود انتظاری، مدیر عامل کارخانه قند تربت حیدریه گفت و گویی داشته باشم.

تشریح تعهد رهبران سازمان نسبت به اشاعه و ترویج تعالی به نوعی نخستین گام برای اجرای تعالی سازمانی به شمار می‌رود. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
توسط مدیر ارشد سازمان اهدافی همسو با برنامه استراتژیک 5 ساله و خط مشي استانداردهای بین‌المللی و طي تعامل و مشاركت فعال با مديران، تهيه و تدوين و پس از انتقال به كاركنان، در دوره‌هاي زماني مشخص، گزارش این اهداف و ميزان اثر‌بخشي آن‌ها در جلسات مدیران ارائه شد. بر اساس الزامات و مبانی تعالی، تمامی مدیران از اوایل آبان ماه سال گذشته در دوره‌های آموزشی تعالی شرکت کرده و در فرآیند خود‌ارزیابی و تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه حضور فعال داشته‌اند. همچنین مدیران شرکت قند تربت حیدریه برای ترویج فرهنگ تعالی در سازمان نسبت به برگزاری جلسات و نشست‌هایی با رؤسا و سرپرست‌های واحدهای خود اقدام و موارد مربوطه را به آن‌ها منتقل کرده‌اند. با توجه به برنامه پنج ساله استراتژیک شرکت و اهداف سالیانه، برای هر یک از اهداف، با توجه به نیازهای سازمان برنامه‌های کوتاه مدتی تدوین شد که با تشکیل تیم‌های کاری و پایش مراحل پیشرفت، به اهداف شرکت دست پیدا کرده‌ایم. ضمن این که در راستای طرح ارتقاء که توسط موسسه سازمان اقتصادی رضوی و به منظور ایجاد ارزش افزوده برای سال 1397 تدوین شده بود، 2 پروژه مهم بازسازی و بهینه‌سازی خط تولید و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی محقق شده است.

مراحل تشریح آموزش‌های مرتبط با تعالی سازمانی چگونه انجام شده است؟
پس از تعیین اهداف تعالی سازمانی توسط مدیریت ارشد سازمان و تبیین نیازهای آموزشی، برگزاری آموزش‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نخستین مرحله، آموزش آشنایی مدیران ارشد سازمان و مدیران میانی با مبانی مدل ملی تعالی و پیشرفت ارایه شد که در ادامه همین مدل آموزش برای سایر کارکنان برنامه‌ریزی و بعد از اتمام بهره‌برداری اجرا شد. همچنین دوره آشنایی با تدوین اظهارنامه و خود‌ارزیابی بر اساس مدل پرسش‌نامه با حضور مدیران ارشد و کارشناسان مربوطه برگزار شد، راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه مذکور، تیم‌های کاری برای تکمیل اطلاعات مربوطه تشکیل شد. در جلسات آموزشی مذکور مجموعه‌ای از جزوه‌های آموزشی و... تهیه و ارائه شد که در مجموع طی این دوره‌ها بیش از 720 نفر ساعت آموزش برگزار شد.

شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های بهبود به عنوان یکی از مراحل پیاده‌سازی تعالی سازمان به چه صورتی انجام شده است؟
پس از برگزاری دوره آموزش آشنایی با خود‌ارزیابی بر اساس مدل پرسش‌نامه، شرکت‌کنندگان در دوره به چهار تیم کاری تقسیم شدند و مقرر شد سر‌گروه‌ها بر اساس نیاز از سایر کارشناسان و افراد مطلع در کارگروه خود استفاده کنند. کارگروه‌ها در سه جلسه تشکیل و نتایج حاصل در کاربرگ‌های مربوطه ثبت شد که در پایان کار جلسه جمع‌بندی نهایی با حضور تمامی اعضای تیم‌های کاری برگزار و لیست زمینه‌های قابل بهبود نیز در همین جلسه تهیه و نهایی شد.

در خصوص شناسایی اقدام‌های بهبود برگرفته از فرآیند خود‌ارزیابی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
بر اساس تصمیمات کارگروه مدیران و ارائه آموزش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل پرسش‌نامه، کارگروه‌های مربوطه تشکیل و جلسات هم‌اندیشی برگزار شد. به این ترتیب طبق جمع‌بندی کارگروه‌ها، نقاط قوت، نقاط قابل بهبود و اقدام‌های پیشنهادی قابل بهبود برای هر کارگروه به صورت جمعی تهیه و در جلسه‌ای با حضور مدیران به نمایش گذاشته شد. با همکاری مدیران شرکت و اعضای کارگروه‌ها پس از دفاع اعضای هر یک از تیم‌ها از اقدا‌های بهبود پیشنهادی بر اساس شواهد در دسترس، اقدامات دسته‌بندی و موارد مشابه و یا غیر قابل دفاع از آن‌ها حذف و در نهایت لیست نهایی تکمیل شد. بر اساس تصمیم همه مدیران، مواردی که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار بوده به عنوان «پروژه بهبود» تعیین و سایر موارد به عنوان «اقدام‌های بهبود» شناسایی و دسته‌بندی شد. علاوه بر این، پروژه‌ها و اقدام‌های بهبود با در نظر گرفتن مواردی همچون اهمیت، سهولت اجرا و بودجه ارزیابی و پروژه‌های بهبود با بحث و بررسی انتخاب و در نهایت با توجه به اهداف استراتژیک شرکت ویژه 1398-1394 پروژه‌های مهم‌تر موجود در برنامه‌های عملیاتی و طرح ارتقاء مربوط به سازمان اقتصادی رضوی به عنوان اولویت نخست اجرا برگزیده شدند.

به اقدام‌های بهبود اشاره کردید، این موارد شامل چه برنامه‌هایی بوده است؟
برنامه‌های عملیاتی انتخاب شده در قالب پروژه‌های بهبود که به عنوان اولویت نخست شرکت در نظر گرفته شده، شامل اجرای عملیات اصلاح و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شرکت، اجرای بسته‌بندی شکر 900 گرمی، تدوین نظام‌نامه مالی شرکت، بازنگری و تدوین سند استراتژی، خرید یک دستگاه آسیاب خلال و تشکیل کارگروه جذب، حفظ و افزایش چغندر تحویلی و تکریم تأمین‌کنندگان چغندر بوده است. همچنین بقیه برنامه‌ها که به عنوان «اقدام‌های بهبود» شناسایی شده، در کارگروه‌های جداگانه توسط واحدهای مربوطه در حالی پیگیری و اجرا است.

به نظر شما مهم‌ترین دستاورد این جایزه چه بوده است؟
عملیاتی شدن بیشتر پروژه‌های بهبود و نیز برنامه‌های اقدام بهبود شناسایی شده و به عبارت بهتر حرکت بیشتر شرکت در مسیر رشد و تعالی مهم‌ترین دستاوردهایی بوده که شرکت قند تربت حیدریه از دریافت جایزه مذکور کسب کرده است.

چه برنامه‌ای برای کسب این جایزه در سال آینده در دستور کار دارید؟
در این راستا اقداماتی همچون برنامه‌ریزی و اجرای فرآیند پیگیری پروژه‌های بهبود، ثبت‌نام شرکت در فرآیند ارزیابی جایزه، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی مختلف برای تمامی کارکنان شرکت، ارسال اظهار‌نامه تکمیلی به دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت برای بازدید ارزیاب‌ها در روزهای مشخص شده از شرکت، اجماع و جمع‌بندی نتایج ارزیابی توسط ارزیاب‌ها، حضور در همایش چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت را در دستور کار داریم.

تهیه و تنظیم: هدی زاهدی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
مطالب مرتبط
پربازدیدترین ها آخرین مطالب
.گزارش روز
.گفت و گوی روز
.
فرهنگی
.

.All right reserved by Astan Quds Razavi

تمام حقوق این وبگاه متعلق به آستان قدس رضوی است.