برای نخستین بار صورت گرفته است؛
مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: امسال برای نخستین بار کشت خربزه با استفاده از نشاء‌های تولیدی در این مجموعه صورت گرفته است.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از آغاز برداشت زیره از مزارع این کشت و صنعت خبر داد.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
مدیر سازمان كشاورزی و موقوفات چناران زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از آغاز برداشت جو از اراضی این سازمان خبر داد.
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی از درج نماد این شرکت با عنوان «قتربت» در فرابورس خبر داد.
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
مدیر کشت و صنعت مزرعه نمونه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از تولید چغندرقند توسط این مجموعه با رویکرد تکمیل زنجیره تولید شکر و جلوگیری از واردات شکر خبر داد.
شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مدیر کشت و صنعت سرخس:
مدیر کشت و صنعت سرخس زیرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی گفت: کشت پنبه، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را در پی دارد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش 20 درصدی کشت هندوانه آجیلی در اراضی این مجموعه خبر داد.
چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی در برنامه تلویزیونی پایش:
مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی پایش گفت: مدیریت زنجیره تأمین، نقش مؤثر و انکارناپذیری در تنظیم بازار دارد.
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مدیر سازمان كشاورزي و موقوفات چناران زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی گفت: گوجه‌فرنگی در سبد کشت محصولات بهاره این سازمان قرار گرفت.
دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
با همکاری شرکت سامان بازار رضوی؛
مدیرعامل موسسه کیفیت رضوی از راه‌اندازی سامانه «سفره سلامت» توسط این مجموعه با همکاری شرکت سامان بازار رضوی خبر داد.
پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲