سومین کارگاه آموزش سواد رسانه‌ای ویژه خادمیاران رضوی استان البرز برگزار می‌شود مجید کمالی زاده پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۵:۱۰
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
سومین کارگاه آموزش آشنایی با سینمای مستند ویژه خادمیاران رضوی استان البرز در شهرستان کرج برگزار می‌شود.