خدمت‌رسانی 15 هزار خادمیار رضوی به 50 هزار خانواده نیازمند مازندرانی مجید کمالی زاده پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ - ۱۶:۰۹
۱۳۹۸-۰۶-۲۸
مدیر نمایندگی آستان قدس در مازندران خبر داد؛
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در مازندران گفت: 15 هزار نفر خادمیار رضوی در قالب 27 کانون تخصصی به 50 هزار خانواده محروم تحت پوشش آستان قدس رضوی در مازندران خدمت‌رسانی می‌کنند.