نسخه آزمایشی
۱۴۰۰/۰۳/۲۷
میزبان اصلی زائران خود آقاست اما مردم هم دست به دست هم داده اند که در تهیه و توزیع غذا و بسته های متبرک، همراه خادمان حضرت باشند و مهمانی دهه کرامت را زیباتر و…
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
از آغاز دهه کرامت، طبخ و توزیع روزانه 4 هزار پرس غذای گرم متبرک حضرت رضا(ع) در دستور کار قرار گرفته است.
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
در دهه کرامت، 800 هزار غذا و بسته متبرک رضوی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بین زائران ومجاوران حضرت رضا(ع) توزیع خواهد شد.
۱۴۰۰/۰۲/۲۸
توزیع یک میلیون پرس غذا اقدام بزرگی بود که در ماه مهمانی خدا توسط بنیاد کرامت رضوی انجام پذیرفت.
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
مدیر امور مجاورین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از توزیع 3 هزار پرس غذای متبرک حضرت رضا(ع) در دو روستای کم برخوردار «احمدآباد» و «کنه بیست» در حاشیه شهر…
۱۴۰۰/۰۲/۱۴
مدیر امور مجاورین معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از توزیع 500 پرس غذای متبرک حضرت رضا(ع) در میان مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

تولیت آستان قدس رضوی

وجهه علمی امام رضا(ع) باید در جامعه ظهور و بروز یابد
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امام رضا (ع) به عالم آل محمد (ص) معروف هستند، این عالم آل محمد (ص) بودن تنها نباید محدود به…